کلاس آنلاین روانشناسی بالینی

تومان975,000

کلاس آنلاین روانشناسی بالینی

  • مدرس:جناب آقای محمدنبی کاظمیان (دانشجوی دکتری رواشناسی)
  • رشته: گرایش های بالینی ارشد وزارت علوم و وزارت بهداشت