روانشناسی بالینی

تومان2,000,000

  • نحوه برگزاری :مجازی
  • مدت :۱۰۰ ساعت
  • گواهینامه پایان دوره:ملی
  • شهریه :۲,۰۹۵,۰۰۰ تومان
  • کتاب :264صفحه
  • فیلم :720 دقیقه