دوره روانشناسی ازدواج

تومان2,000,000

  • نحوه برگزاری :مجازی
  • مدت :۴۵ ساعت
  • گواهینامه پایان دوره:ملی
  • شهریه :۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • کتاب :109 صفحه
  • فیلم :619دقیقه